Uwagi prawne

Kierownik publikacji: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adres: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonia)

Hosting: O2switch w Clermond Ferrand

  1. Prezentacja strony. Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony baza-oze.pl są informowani o tożsamości różnych stron zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie: Kierownik publikacji: kontakt Kierownik publikacji jest osobą fizyczną lub prawną. Host: o2switch
  2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług. Korzystanie z witryny baza-oze.pl oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego zaleca się użytkownikom strony internetowej baza-oze.pl regularne zapoznawanie się z nimi.
  3. Własność intelektualna i podrabianie. baza-oze.pl jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.

Zdjęcia: 123RF, Canva, Pixabay

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie lub adaptowanie całości lub części elementów strony, za pomocą jakichkolwiek środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.

Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie ze strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

  1. Zarządzanie danymi osobowymi. We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykułem L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektywą europejską z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z witryny baza-oze.pl mogą być gromadzone następujące informacje: adres URL łączy, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny baza-oze.pl, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku witryna gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę baza-oze.pl. Użytkownicy podają te informacje z pełną świadomością faktów, zwłaszcza gdy wprowadzają je samodzielnie. Użytkownicy strony baza-oze.pl są następnie informowani, czy są zobowiązani do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i wolnościach osobistych, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które ich dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony baza-oze.pl nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim.

Strona nie została zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

  1. Łącza hipertekstowe i pliki cookie. Witryna baza-oze.pl zawiera pewną liczbę łączy hipertekstowych do innych witryn, ale baza-oze.pl nie jest w stanie sprawdzić zawartości witryn odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Przeglądanie strony internetowej baza-oze.pl może spowodować zainstalowanie plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje związane z przeglądaniem komputera na stronie. Dane uzyskane w ten sposób mają na celu ułatwienie późniejszego przeglądania witryny i są również wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzających.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownicy mogą jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka Narzędzia (ikona w kształcie koła w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij Poufność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź przyciskiem Ok.

Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw Reguły przechowywania na: użyj spersonalizowanych ustawień dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zablokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij Preferencje. W zakładce „Poufność” możesz zablokować pliki cookie.

  1. Linki partnerskie Amazon Ta strona internetowa potwierdza, że uczestniczy w Programie Partnerskim Amazon, programie opracowanym w celu umożliwienia stronom internetowym zarabiania pieniędzy poprzez umieszczanie linków do oficjalnej strony Amazon.co.uk. Odwiedzający mogą w dowolnym momencie samodzielnie wyszukiwać produkty Amazon.co.uk, jeśli wolą nie korzystać z linków udostępnianych przez baza-oze.pl.
  2. Prawo właściwe i jurysdykcja. Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny baza-oze.pl podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Lyonie.
  1. Główne ustawy, których to dotyczy. Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i swobodach indywidualnych.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

  1. Słowniczek. Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: „informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).